Lærekandidat

Tangent hos Fønix AS er en motiverende samarbeidspartner i opplæring og formidling til arbeid

Våre lærekandidater inngår en opplæringskontrakt med mål om et kompetansebevis. Som lærekandidat sikter vi på at du skal mestre oppgaver innenfor et begrenset antall læremål.

Opplæringen tilpasses lærekandidatens evner og muligheter. Som lærekandidat kan du forvente god og jevnlig oppfølging samt og gjøre din læretid til en positiv opplevelse.

Vi åpner nytt barrierevaskeri på Skolmar i juni 20 hvor vi skal vaske helsetøy med mere for Sandefjord Kommune.

Elever fra vgs. som ønsker å bli lærekandidat kan hospitere hos oss i forkant av lærekandidatløpet. De har mulighet til å praktisere to ganger 10 dager med yrkesfaglig fordypning i forskjellige fag.

Hos Tangent får lærekandidatene muligheten til å mestre og få en bekreftelse på at de kan, på veien til arbeidslivet.

I Tangent kan vi tilby tilrettelagte lærekandidatplasser innenfor følgende fag:

  • Institusjonskokk (Nygårdsveien)
  • Baker (Nauen)
  • Produksjonsteknikk (Nauen)
  • Trevare- og Bygginnredning (Skolmar)
  • CNC-maskinering (Skolmar)
  • Logistikk (Skolmar)
  • Vaskeri (Skolmar

Kontaktperson: Berit Øverlie,

tlf. 95133248, e-post:berit.overlie@tangent.as 

Last ned brosjyre og info her

Gå inn på Oktav sine sider for mer info.

Ønsker du vite mer

Kontakt oss
PRODUKTER OG TJENESTER