Velkommen til Tangent

Tangent er næringslivets samarbeidspartner på logistikk og matlevering. Alt vi produserer og leverer utføres av mennesker med behov for tilrettelegging i arbeidslivet.

Velkommen til Tangent