Velkommen til Tangent

Bakeri, lagerhotell og vaskeri holder åpnet i påskeuken. Kontaktinformasjon finner du lenger ned på siden. Øvrige avdelinger er lukket. Tangent er næringslivets samarbeidspartner på logistikk og matlevering. Alt vi produserer og leverer utføres av mennesker med behov for tilrettelegging i arbeidslivet.

Velkommen til Tangent